IX. Відомості про приміщення та матеріальну базу
Назва показника № ряд- ка Усьо- го Назва показника № ряд- ка Усього
А Б 1 А Б 1
Загальна площа всіх приміщень (кв. м) 01 2810 Чи є в закладі (1 - так, 0 - ні) Фізкультурна зала 31 1
з них здано в оренду (кв. м) 02 10
Крім того, площа орендованих приміщень (кв. м) 03 Басейн 32
З рядків 01 та 03 – кількість класних кімнат (уключаючи навчальні кабінети і лабораторії) 04 20 Навчально-дослідна ділянка (арів) 33 50
Підсобне господарство 34 3231
Їх площа (кв. м) 05 825 Опалення (1 – центральне або власна котельня, 1

Кількість навчальних кабінетів

2 – пічне) 35
Математики 06 1 Водогін 36 1
Фізики 07 1 у тому числі з гарячою водою 37 1
Хімії 08 1 Каналізація 38 1
Географії 09 1 Їдальня або буфет з гарячим харчуванням 39 1
Біології 10 1 число посадкових місць у їдальні або буфеті 40 100
Української мови і літератури 11 2 у тому числі у пристосованих приміщеннях 41
Інших мов і літератур національних меншин 12 1 Кількість поверхів в основній будівлі закладу 42 2
Іноземної мови 13 1 До якого поверху є безперешкодний доступ 1
Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням 14 дітей-інвалідів 43
Основ інформатики й обчислювальної техніки 15 1 Кількість окремих будівель (уключаючи майстерні 1
у встановлено комп’ютерних класів 16 1 та пришкільний інтернат), де навчаються учні 44

обладнано робочих місць з комп’ютером

17 9 з них:

них:

у тому числі на яких використовується

потребують капітального ремонту 45 0

операційна система з відкритим кодом

18

перебувають в аварійному стані 46 0

Кількість комп’ютерів у закладі, усього

19 12 Чисельність учнів, які проживають на відстані 55

підключено до Iнтернету

20 6 більше 3 км від закладу і потребують підвезення 47

з

не працюють

21 1 у тому числі:

них:

термін придбання становить понад 5 років

22 1 учнів, для яких організовано підвезення 48 55

використовуються в управлінсько-господарській

4 з них за програмою “Шкільний автобус” 49 55

діяльності

23

учнів, які проживають у пришкільному інтернаті 50

у тому числі для ведення бібліотечного фонду

24

1

Крім

портативних комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків

25

4 Бібліотечний фонд

того,

планшетів

26

Кількість книг, брошур, журналів (примірників) 51 11559

кіль-

підключених до Iнтернету (з рядків 25 і 26)

27

2
у тому числі підручників, усього
52 3993

кість

інтерактивних комплексів

28

1
з них для: 1-4 класів
53 951

Кількість комп’ютерних програмних засобів навчання,

12 5-9 класів 54 1843

які використовуються у навчальному процесі

29

10-11 (12) класів 55 1199
Кількість майстерень 30 1
Кiлькiсть переглядiв: 224

Коментарi