• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Файловий архів

Григорук О.М.

Смаровидло Л.О.

Формуємо

громадянина-патріота

(з досвіду роботи)

Григорук О.М.

Смаровидло Л.О.

Формуємо

громадянина-патріота

(з досвіду роботи)

Сутківці

2013

Автори-упорядники: Григорук Олег Михайлович- директор Сутковецької ЗОШ I-III ступенів, учитель вищої категорії, „старший учитель”;

Смаровидло Людмила Олександрівна- заступник директора з навчально-виховної роботи Сутковецької ЗОШ I-III ступенів, учитель вищої категорії.

Рецензент: Попіль І.Ф. – завідувач районним методичним кабінетом.

Посібник містить теоретичний та дидактичний матеріал з питань громадянського виховання у Сутковецькій загальноосвітній школі

І-ІІІ ступенів.

Схвалено на засіданні методичної ради відділу освіти від

20 лютого 2013 року

Протокол № 1.

Зміст

1. Вступ....................................................................................... ст. 4

2. Теоретичний модуль

· Розділ І. Раціональна організація управлінської діяльності.....................................................................................ст. 5

· Розділ ІІ. Концептуальні засади діяльності.................... ст. 9

· Розділ ІІІ. Планування роботи школи громадянського виховання................................................................................ ...ст. 13

· Розділ ІV. Координація роботою школи громадянського виховання..................................................................................ст. 25

3. Практичний модуль

· Матеріали районного семінару заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи Ярмолинецького р-ну на базі Сутковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів.................................ст.. 26

· Сценарії свят та конкурсів:

1. Я люблю Україну (мовно-літературне змагання)................................................................................... ст. 29

2. Дівич-вечір (обряд вінкоплетення с.Сутківці)............................................................................ ...... 39

· Робота ШМАН „Перлина середньовічної оборонної архітектури в Україні – Покровська церква-фортеця в с.Сутківці”.................................................................................ст. 49

· Портфоліо школи громадянського виховання……. ...ст. 86

· Фотоколаж......................................................................... ст. 101

ВСТУП

Любов до Батьківщини—перше

достоїнство цивілізованої людини.

Чи не найважливішим компонентом системи виховання особистості є формування громадянськості, тобто такого світоглядно-психологічного стану людини, коли виникає потреба відчути себе членом суспільства, громадянином держави, який вміє користуватися правами і готовий виконувати обов’язки по відношенню до інших людей, держави, проявляє свою моральну, правову, політичну культуру.

Формування громадянськості є надзвичайно-актуальною проблемою сьогодення. Педагогічне розв’язання цієї проблеми має свої особливості і складнощі і вимагає від учителів, організаторів виховного процесу компетентності, педагогічної та методичної

майстерності.

Школа має бути своєрідним теоретичним та методичним центром громадянського виховання молоді.

ТЕОРЕТИЧНИЙ МОДУЛЬ

Розділ І. Раціональна організація управлінської діяльності

ЕТАПИ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ НАД МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ

Організація в школі методичної роботи, як і будь-якого іншого виду діяльності, вимагає від адміністрації школи ретельного, змістовного, чіткого планування. Підвищенню результативності й ефективності навчально-виховного процесу, розвитку творчості у педагогічному колективі, формуванню передового педагогічного досвіду сприяє правильно й доцільно обрана методична проблема школи, яка має проходити через усі ланки роботи її методичних підструктур.

Правильне визначення методичної проблеми

Чинники, які впливають на вибір методичної проблеми:

· стан справ у навчальному закладі;

· потреби, запити і можливості конкретного педагогічного та учнівського колективів;

· бажання керівництва та колективу щось змінювати у своїй діяльності та рухатися вперед.

Правильне визначення методичної проблеми передбачає:

· детальний аналіз результатів діяльності педагогічного колективу;

· діагностування педагогів;

· анкетування учнів та батьків;

· актуальність;

· відповідність вимогам психолого-педагогічної науки;

· підвищення результативності та ефективності навчально-виховного процесу.

Зважаючи на всі ці чинники, для вивчення й реалізації нашим колективом була обрана методична проблема «Створення школи сприяння розвитку громадянської активності».

Етапи роботи

Проблемна тема розрахована на п’ять років роботи над нею. Було створено план-проект, у якому визначено конкретний обсяг роботи й очікувані результати на кожен рік .

На І етапі, «Я – школяр», (2008-2009 н.р.) за мету ставилося вивчення колективом аспектів роботи щодо реалізації проблеми, опрацювання відповідної літератури, створення нормативно-правової бази школи громадянського виховання.

З педагогічним колективом було проведено:

· конференцію «Концептуальні засади формування громадянської культури учнів у позакласній роботі»;

· створено й затверджено проект «Школа сприяння розвитку громадянської активності» та Концепцію школи.

· психолого-педагогічний семінар «Методи і форми роботи щодо формування в учнів громадянської активності».

Підсумком І етапу стало засідання педагогічної ради «Результативність роботи педагогічного колективу за напрямком «Я – школяр» .

Були визначені пріоритетні напрямки роботи на наступний навчальний рік.

ІІ етап, «Я – сутківчанин», (2009-2010 н.р.) став плідним завдяки результативній пошуковій роботі «Сутковецькими стежками» та системному плануванню всіх ділянок навчально-виховного процесу. Усі три роботи ШМАН презентувалися на обласному конкурсі-захисті учнівських наукових робіт.

З педагогічним колективом було проведено:

· круглий стіл «Рівні вихованості гуманних взаємин школярів»;

· теоретичний семінар «Виховний компонент навчально-виховного процесу – необхідна умова формування громадянських цінностей в учнів.

1. Інтелектуальна гра «Сутківці – перлина Поділля».

З ініціативи педколективу школи було започатковано й проведено 14 жовтня, на Покрову, Свято села, оскільки на території с.Сутківці знаходиться архітектурна пам’ятка ХV ст. – Покровська церква-фортеця.

Підсумком ІІ етапу стало засідання педагогічної ради «Педагогічні умови формування громадянської культури школярів у позакласній роботі».

ІІІ етап, «Я – подолянин, (2010-2011 н.р.) носив пізнавальний характер і був спрямований на всестороннє вивчення Хмельниччини (екскурсії, походи, факультативи, зустрічі, круглі столи, робота з довідковою літературою тощо).

З педагогічним колективом було проведено:

· тренінг «Нетрадиційні форми і методи та прийоми громадянського виховання»;

· лекція «З історії прав людини»;

· тематичний семінар «Дитячі організації Хмельниччини».

Було створено колаж «Мандруємо Поділлям» та проведено свято «Красо України, Подолля!».

Підсумком ІІІ етапу стало засідання педагогічної ради «Готовність педколективу Сутковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів до здійснення громадянського виховання в умовах сьогодення».

ІV етап, «Я – українець», включав заходи, спрямовані на формування активної громадянської позиції учнів та педагогів. Він став пріоритетним у 2011-2012 навчальному році.

З педагогічним колективом проведено:

· диспут «Що означає бути патріотом України»;

· педагогічний лекторій «Політична культура учнів у контексті громадянськості»;

· соціометрію громадянської активності.

Підсумком роботи за напрямком «Я – українець» стало засідання педагогічної ради «Досвід та шляхи формування в учнів активної життєвої позиції».

Над V етапом, «Я – європеєць», педагогічний колектив Сутковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів працює у 2012-2013 навчальному році. Роботу сплановано на основі проекту «Школа сприяння розвитку громадянської активності». Результати роботи педагогічного колективу буде обговорено під час конференції «Школа громадянського виховання. Досвід. Перспективи».

Розділ ІІ. Концептуальні засади діяльності

Концепція

Школи сприяння розвитку громадянської активності

Процес становлення незалежної демократичної України з її прагненням стати повноправним членом європейської спільноти передбачає всебічне утвердження в суспільному та індивідуальному бутті цивілізованих норм життя на основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних засад життя українського народу. Тому мета сучасного освітнього процесу – не тільки сформувати необхідні компетенції, надати грунтовні знання з різних предметів, а й сформувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти глобалізації життя.

У глобальному світовому суспільстві молодь не повинна втрачати свою індивідуальність, глибоке відчуття єдності з українським народом, повагу до його духовних, моральних і культурних надбань. Незалежно від своєї національності та світогляду, учень повинен мати змогу дізнатися про духовне та історичне коріння свого роду й нації, моральні традиції інших національностей, які складають єдиний народ України.

Для реалізації цих завдань, створено систему цілеспрямованого зростання громадянської активності учнівського та шкільного колективу в цілому, яка лягла в основу реалізації програми Школи сприяння розвитку громадянської активності.

Метою діяльності Школи є методологічна, наукова та методична підтримка системи цілеспрямованої роботи по розвитку громадянської активності учнівського та педагогічного колективів, якісний відбір цінностей, ідеалів, зразків поведінки, що потребує зосередженості не тільки на соціальній природі вартостей, а й на психологічному засвоєнні їх.

Основними завданнями Школи сприяння розвитку громадянської активності є:

ü визнання й забезпечення в реальному житті прав та свобод учасників навчально-виховного процесу, на яких будується демократичне, громадянське суспільство;

ü усвідомлення взаємозв’язку між ідеями індивідуальної свободи, прав людини та громадянською відповідальністю;

ü формування національної свідомості, належності до рідної землі, народу. Визнання духовної єдності поколінь та спільної культурної спадщини;

ü виховання почуття патріотизму, відданості в служінні Батьківщині;

ü утвердження гуманістичної моралі та формування поваги до таких цінностей як свобода, рівність, справедливість;

ü формування політичної та правової культури засобами громадянської освіти;

ü розвиток критичного мислення, що забезпечує здатність усвідомлювати та відстоювати особисту позицію в тих чи інших питаннях, уміння знаходити нові ідеї та критично аналізувати проблеми, брати участь у дебатах, уміння переосмислювати дії та аргументи, передбачати можливі наслідки дій та вчинків;

ü розвиток уміння визначати форми та способи своєї участі в житті суспільства, спілкуватися з демократичними інститутами, органами влади, захищати і підтримувати закони та права людини, бути обізнаними зі способами соціального захисту;

ü формування толерантного ставлення до інших культур і традицій;

ü формування негативного ставлення до будь-яких форм насильства;

ü пріоритет розвитку громадянських цінностей.

Пріоритетними принципами діяльності Школи сприяння розвитку громадянської активності є принципи науковості, послідовності, неперервності, індивідуалізації, диференціації, технологізації, інформатизації, соціалізації, зв’язку з життям.

Педагогічні засади сприяння розвитку громадянської активності:

ü уведення та розвиток проблематики громадянського виховання в плани самоосвіти класних керівників, учителів-предметників, у тематики науково-практичних конференцій та семінарів, практично-методичних нарад з актуальних проблем громадянського виховання й освіти;

ü створення ініціативних груп педагогів з проблем сприяння розвитку громадянської активності для опрацювання виховних інновацій;

ü забезпечення орієнтації навчальних планів і програм на цінності культури громадянськості вже існуючих дисциплін соціально-гуманітарного циклу, розробка програм та запровадження нових курсів, які сприятимуть формуванню політичної, правової культури й рис громадянськості молодого покоління України;

ü науково-методичний супровід процесу підготовки педагогів і вихователів до реалізації завдань громадянського виховання;

ü організація та забезпечення психолого-педагогічного всеобучу батьків для підвищення ролі родинного виховання;

ü використання засобів масової інформації для висвітлення кращого досвіду по сприянню розвитку громадянської активності;

ü здійснення науково-методичних підходів до організації Школи сприяння розвитку громадянської активності.

Методи і форми роботи з учнями

по розвитку громадянської активності:

ü визначення місця й ролі даного напрямку роботи в громадянському становленні особистості учня, самореалізації його творчих можливостей;

ü запровадження ефективних форм, організаційних модулів, методів вивчення і формування громадянської думки учнів з урахуванням їх соціальних потреб;

ü виявлення шляхів підвищення культури дискусії і полемічної майстерності, комплексного використання виховних можливостей літератури, мистецтва, аудіовізуальних засобів;

ü вироблення рекомендацій щодо впровадження актуальних проблемно-діалогічних форм і методів громадянського виховання;

ü створення учнівської ініціативної групи для організації науково-методичного забезпечення роботи;

ü передбачення захисту моделі Школи сприяння розвитку громадянської активності;

ü апробація нових методів і прийомів, демократичних форм спілкування ( диспути, дискусії, дебати, круглі столи, полілоги, турніри, вікторини з правознавства, аукціони пропозицій, виховні практикуми, аналітико-практичні заняття тощо);

ü туристичні походи, поїздки, екскурсії по історичних та культурних місцях та містах України;

ü створення власних та колективних проектів, презентацій, виставок.

Розділ ІІІ. Планування роботи школи громадянського виховання

Проект громадянського виховання

Етапи

Термін дії

Заходи

Очікувані результати

І

Я- учень

2008-2009 н.р.

· створення нормативно-правової бази Школи громадянського виховання;

· збір матеріалів, фотографій, біографій для музею школи;

· поповнення шкільних музеїв новими експонатами;

· удосконалення сценарію презентації школи.

· Концепція школи;

· відкриття музею-архіву школи;

· сценарій презентації школи.

ІІ

Я-сутківчанин

1009-2010 н.р.

· конкурси малюнків, фотографій, творів... про рідне село;

· розроблення туристсько-краєзнавчих маршрутів „Моє село”;

· активізація діяльності ШМАН з дослідження „перлин” с.Сутківці;

· поповнення виставки „Люди села”;

· творчий проект „Сітківці: погляд у майбутнє”;

· святкування Дня села (14 жовтня);

· збір місцевого матеріалу (за різними напрямками).

· фільм „Сутківці –перлина Поділля”;

· створення сайту школи.

ІІІ

Я-подолянин

2010-2011 н.р.

· екскурсії, туристичні походи „Стежками Поділля”;

· зустрічі із знаменитими людьми рідного краю;

· профорієнтаційна робота „Навчальні заклади Хмельниччини”;

· інтелектуальні та патріотичні ігри, конкурси на знання рідного краю.

· колаж „Мандруємо Поділлям”;

· свято „Красо України, Подолля”.

ІV

Я-українець

2011-2012 н.р.

· соціометрія громадянської активності;

· апробація нових методів і прийомів, демократичних форм спілкування;

· упровадження актуальних проблемно-діалогічних форм і методів громадянського виховання;

· вивчення законодавчої бази українського громадянства;

· творчі проекти „Ми майбутнє твоє, Україно!”

· сформованість активної громадянської позиції учнів та вчителів.

V

Я-європеєць

2012-2013 н.р.

· євроінтеграції суспільства; соціометрія з питань

· результативність роботи шкільного євро клубу;

· зустрічі, перегляд кінофільмів, періодики про європейський вимір життя;

· заочні мандрівки країнами Євросоюзу.

· методичний посібник „Формуємо громадянина-патріота (з досвіду роботи)”.

Програма

„ Я – учень”

Дата проведення

Заходи

(робота з учителями)

Заходи

(робота з учнями)

1

Вересень

· створення й затвердження проекту «Школа сприяння розвитку громадянської активності» та Концепції школи.

· анкетування учнів „Шкільне самоврядування” (обрання учкому, розподіл доручень);

· затвердження редколегії газети „Голос учкому”.

2

Жовтень

· конкурс класних куточків;

· ознайомлення з умовами конкурсу „Кращий клас”.

3

Листопад

· наукова конференція «Концептуальні засади формування громадянської культури учнів у позакласній роботі»;

· пошукова робота (збір списків та фотографій випускників школи різних поколінь, медалістів).

4

Грудень

· пошукова робота (збір матеріалів про керівників школи, випускників, якими гордиться школа, про історію розвитку освіти у с. Сутківці).

5

Січень

· психолого-педагогічний семінар «Методи і форми роботи щодо формування в учнів громадянської активності».

· оформлення стендів та альбомів за результатами пошукової роботи;

· поповнення музеїв школи новими експонатами.

6

Лютий

· зустріч з воїнами-афганцями – випускниками школи.

7

Березень

· засідання педагогічної ради «Результатив- ність роботи педагогічного колективу за напрямком «Я – школяр» .

· посадка калинової алеї слави (у пам’ять про вчителів, які пішли з життя);

· знайомство із сайтом школи.

8

Квітень

· відкриття музею-архіву школи;

· зустріч з випускниками різних поколінь.

9

Травень

· підведення підсумків конкурсу „Кращий клас”;

· презентація фільму „Сутківці – перлина Поділля”.

Програма

„ Я – сутківчанин”

Дата проведення

Заходи

(робота з учителями)

Заходи

(робота з учнями)

1

Вересень

· планування пошукової роботи «Сутковецькими стежками».

· вікторина „Історія с.Сутківці”.

2

Жовтень

· проведення свята села.

3

Листопад

· круглий стіл «Рівні вихованості гуманних взаємин школярів».

· зустріч з орендаторами та фермерами с.Сутківці.

4

Грудень

· створення проекту „Сутківці: погляд у майбутнє”

5

Січень

· теоретичний семінар «Виховний компонент навчально-виховного процесу – необхідна умова формування громадянських цінностей в учнів”.

· конкурс „Сутковецька панорама” (фотографії, вірші, твори, малюнки про рідне село).

6

Лютий

· книжкова виставка „Відомості про наше село”

7

Березень

· засідання педагогічної ради «Педагогічні умови формування громадянської культури школярів у позакласній роботі».

· свято вшанування багатодітних матерів „Жінка-мати, жінка-трудівниця”.

8

Квітень

· свято-конкурс „Сутковецька ягілка”.

9

Травень

· інтелектуальна гра «Сутківці – перлина Поділля».

· Туристичні походи та екскурсії „Сутковецькими стежками”.

Програма

„ Я – подолянин”

Дата проведення

Заходи

(робота з учителями)

Заходи

(робота з учнями)

1

Вересень

· тематичний семінар «Дитячі організації Хмельниччини».

· Години спілкування „Мій рідний край – Поділля”.

2

Жовтень

· екскурсії „Мандруємо подільськими стежками”.

3

Листопад

· тренінг «Нетрадиційні форми і методи та прийоми громадянського виховання»;

· зустріч з людьми подільської землі.

4

Грудень

· конкурси творів, малюнків, світлин про подільський край.

5

Січень

· лекція «З історії прав людини».

·

6

Лютий

· профорієнтаційна робота „Навчальні заклади Хмельниччини”.

7

Березень

· засідання педагогічної ради «Готовність педколективу Сутковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів до здійснення громадянського виховання в умовах сьогодення».

· створення туристичного каталогу „Мандруємо Хмельниччиною”.

8

Квітень

· свято «Красо України, Подолля!».

9

Травень

· створення колажу «Мандруємо Поділлям»

Програма

„ Я – українець”

Дата проведення

Заходи

(робота з учителями)

Заходи

(робота з учнями)

1

Вересень

2

Жовтень

· диспут «Що означає бути патріотом України».

3

Листопад

· педагогічний лекторій «Політична культура учнів у контексті громадянськості»

4

Грудень

5

Січень

· соціометрія громадянської активності.

6

Лютий

7

Березень

· засідання педагогічної ради «Досвід та шляхи формування в учнів активної життєвої позиції».

8

Квітень

9

Травень

Програма

„ Я – європеєць”

Дата проведення

Заходи

(робота з учителями)

Заходи

(робота з учнями)

1

Вересень

· лекція „Коротка історія об’єднаної Європи”.

· тиждень європейського надбання (ІV т.);

· День європейських мов (26.10);

· круглий стіл „Віртуальна подорож до країн європейських мов”.

2

Жовтень

· європейський тиждень місцевого самоврядування

(15 -22.10);

· бібліотечний урок „Письменники Євросоюзу”;

· День ООН (24.10).

3

Листопад

· диспут „Чи ватро бути толерантним?”

· захист учнівських рефератів:

”Україна –ЄС очима учнів”;

· Міжнародний день толерантності”

(17.11).

4

Грудень

· круглий стіл

„ Права людини та європейський захист прав людини”

Кiлькiсть переглядiв: 584

Коментарi